Zpět
6 min čtení

Nový systém plateb v PPC Bee

Blog placeholder 2Blog placeholder 2
V PPC Bee jsme zavedli nový platební systém. Cílem bylo celý platební proces zjednodušit a zpřehlednit. Pokud např. agentura spravuje více eshopů, může nastat situace, kdy za PPC Bee platí buď agentura, nebo její klient. U každého eshopu to může být jinak. Proto vám teď dáváme možnost, jak si to nastavit po svém.
Co všechno se změnilo?
  1. Hierarchie účtu

Organizace a podorganizace

V případě, že máte agenturu, je ideální vytvořit si v PPC Bee její “organizaci”. Následně pod ní můžete přidávat své klienty, které v PPC Bee spravujete — tzn. vytvářet nové “podorganizace”.

Do organizace a podorganizace pak můžete přidávat účty s různými přístupy:
  • jen pro čtení
  • správa produktových kampaní
  • plná správa

Na následujících řádcích se podíváme podrobněji na to, jak je to s právy a přístupy v jednotlivých případech.

2. Práva a prohlížení organizací

Nadřazená organizace

Pokud má uživatel v organizaci plnou správu, může spravovat nejen tuto organizaci, ale také všechny podorganizace, které jí náleží. Pouze v tomto případě má zároveň přístup do všech plateb.

Pokud má uživatel v organizaci povolenou správu produktových kampaní, může vytvářet a spravovat kampaně v organizaci i ve všech podorganizacích.

Pokud má uživatel v organizaci povolení pouze ke čtení, může prohlížet nastavení v organizaci. Vidí přiřazené podorganizace, ale nemůže je prohlížet:

https://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbWdCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--efe095f8781ef6a008b3708ba0c41194480c38bf/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQWxnQ2FRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--b1b529f8dfa4cfc5545b605b986d2f12cc3d32fa/0-0*nnsEbEp2D3BQvHMl.pnghttps://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbWdCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--efe095f8781ef6a008b3708ba0c41194480c38bf/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQXJBRWFRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--21b5f9fec4a1a26d9fca8e4bc575ac97c48ec932/0-0*nnsEbEp2D3BQvHMl.pngPodřazená organizace

Pokud má uživatel účet pouze v podorganizaci a zároveň má plnou správu, tak nevidí nadřazenou organizaci. Pouze uživatel s plnou správou si může prohlížet platby.

3. Konsolidace

Konsolidace znamená převedení platebních povinností na nadřazenou organizaci. Toto převedení může provést uživatel s plnými právy v nadřazené organizaci (“Testnimě”) v případě, že přebírá platební odpovědnost za podorganizaci.

https://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbWtCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--87e15a685ad5308466367eeb3cb0f41bb24aeb33/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQWxnQ2FRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--b1b529f8dfa4cfc5545b605b986d2f12cc3d32fa/1-0*fYNHNiKlovnURgQs.pnghttps://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbWtCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--87e15a685ad5308466367eeb3cb0f41bb24aeb33/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQXJBRWFRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--21b5f9fec4a1a26d9fca8e4bc575ac97c48ec932/1-0*fYNHNiKlovnURgQs.pngFaktura bude v tomto případě zasílána nadřazené organizaci (například agentuře).

4. Kam přijde faktura?

Všechny faktury vám přijdou na email, který má daná organizace uvedený ve “Fakturačních údajích”. Emailů je možné zadat několik, stačí je oddělit čárkou. Pokud nemáte údaje vyplněny, faktura přijde na email uživatelům, kteří mají povolena všechna práva.

https://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbW9CIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e73cfb560464ca1ebc60e4bcdbeffd9d1327c72f/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQWxnQ2FRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--b1b529f8dfa4cfc5545b605b986d2f12cc3d32fa/2-0*VHygb-Mjs48RTnQn.pnghttps://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbW9CIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e73cfb560464ca1ebc60e4bcdbeffd9d1327c72f/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQXJBRWFRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--21b5f9fec4a1a26d9fca8e4bc575ac97c48ec932/2-0*VHygb-Mjs48RTnQn.png5. Metody a platby

Bankovní převod

Při volbě platby bankovním převodem vám přijde emailem proforma s informacemi k zaplacení. Jakmile dojde k její zaplacení, přijde vám na email faktura. Proformu můžete vidět také přímo v PPC Bee — úplně dole v sekci platby. Můžete si ji stáhnout. Po zaplacení se proforma změní na fakturu.

https://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbXNCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2d06bf71da84547ea90f17735a80457f5a234026/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQWxnQ2FRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--b1b529f8dfa4cfc5545b605b986d2f12cc3d32fa/3-0*pS4sOQX952mX539x.pnghttps://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbXNCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2d06bf71da84547ea90f17735a80457f5a234026/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQXJBRWFRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--21b5f9fec4a1a26d9fca8e4bc575ac97c48ec932/3-0*pS4sOQX952mX539x.png


https://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbXdCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--93c824850b7eb81881e56a3f1bc06c7a1a4416f9/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQWxnQ2FRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--b1b529f8dfa4cfc5545b605b986d2f12cc3d32fa/4-0*AtmuhEq_ecyyvl2R.pnghttps://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbXdCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--93c824850b7eb81881e56a3f1bc06c7a1a4416f9/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQXJBRWFRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--21b5f9fec4a1a26d9fca8e4bc575ac97c48ec932/4-0*AtmuhEq_ecyyvl2R.pngPOZOR! Pokud neprovedete platbu za uplynulou periodu do 14 dní od přijetí proformy, dojde k pozastavení synchronizace.

Platba kartou

Jakmile dojde k zaplacení kartou, na email vám přijde faktura o zaplacení. Údaje o platbě kartou vyplníte jen jednou a o zbytek se nestaráte. PPC Bee si částku za danou periodu ve správnou chvíli převede sama.

6. Co obsahuje faktura?

Faktura obsahuje informace o limitu, ceně a období, za které je vystavena. Pro organizaci s povinností zaplatit i za konsolidované organizace se na faktuře objeví i informace o počtech produktů, kterými konsolidované organizace přispěly do konečného součtu.

Je pro vás systém plateb srozumitelný? Potřebujete něco upřesnit? Zajímá vás, jak je to s platbou právě ve vašem případě? Napište nám, rádi vám poradíme.

Zkuste trial na 30 dní zdarma
Zrušit lze kdykoliv. Platební karta není potřeba.
Registrace pomocí Google účtu
Nebo použijte váš email
Už jste přihlášení
Přejít do PPC Bee

Související články

Další články

Únorová edice FAQ

Jak a kde si nastavím upozornění o překročení limitu tarifu? Lze v PPC Bee vytvořit pro jedno ID více sestav? Proč se mi některé reklamy do systému nepropsaly?

Od Michaela Zákopčaníková28. 2. 2020 | 3 min čtení

Další články

Jak vytěžit maximum z RSA inzerátů

Od minulého týdne můžete v PPC Bee vytvářet responzivní inzeráty ve vyhledávání (RSA) ve vyhledávacích kampaních. Pojďme se podívat na to, jak tyto inzeráty vytvářet co nejlépe a dostat z nich ty nejlepší výsledky pro vaše kampaně.

Od Adam Vašenda19. 12. 2019 | 5 min čtení

Další články

Vyzkoušejte chytré kampaně v Nákupech Google v PPC Bee

Jednou z hlavních věci, které přináší poslední verze PPC Bee, je osamostatněný proces vytváření chytrých kampaní v Nákupech Google. Ty jsou kombinací standardních kampaní v Nákupech Google a obsahových kampaní s remarketingem. Nejen, že přinášejí opět o něco jednodušší správu kampaní, ale také díky nim můžete maximalizovat hodnotu konverzí a rozšířit zásah.

Od Michaela Zákopčaníková 9. 4. 2020 | 6 min čtení