Zpět
9 min čtení

Práce s proměnnými

Pro dobrou produktovou reklamu je základem vytvářet inzeráty, které jsou co nejvíce na míru uzpůsobené každému produktu. A tak z vašeho feedu vytahujeme tzv. proměnné a s těmi si hrajeme: doplňujeme je, osekáváme, občas přidáme regulární výraz. Proměnné jsou jedním z kouzel, která dělají ve výsledku kampaně výkonnější a práci s PPC Bee efektivnější. Proměnné v PPC Bee jsou dvojího druhu: textové a číselné.
Od
Michaela Zákopčaníková
| 11. 10. 2016
Textové proměnné

jsou informace o produktu stažené z datového feedu. Jsou specifické pro každý produkt zvlášť a v PPC Bee se denně aktualizují. Ne vždy jsou názvy produktů ve feedu v podobě, která se dá do inzerátu či klíčového slova použít. Proto v PPC Bee existují “Vlastní textové proměnné”, které si můžete sami nadefinovat a sestavit podobně, jako byste si hráli s legem.

https://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbGNCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--25c9bf3c25532cfd9beee55bf286b9593fc70324/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQWxnQ2FRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--b1b529f8dfa4cfc5545b605b986d2f12cc3d32fa/0-0*0TgdhWev-GVMwBWz.pnghttps://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbGNCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--25c9bf3c25532cfd9beee55bf286b9593fc70324/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQXJBRWFRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--21b5f9fec4a1a26d9fca8e4bc575ac97c48ec932/0-0*0TgdhWev-GVMwBWz.png


Příklad jedné z předdefinovaných proměnných z datového feedu

Jaké funkce PPC Bee k úpravě zdroje nabízí a co všechno může definovat vlastní proměnnou?

Můžete odstranit:
 • Diakritiku
 • Duplicitní slova v názvu
 • Interpunkci
 • Stop-words (spojky, předložky, aj.)

Další variantou je zkrácení
 • Počtu slov [doporučujeme 3–5 slov. Specifické názvy produktů bývají delší, ale ne více než 5 slov (to jen zřídka).]
 • Počtu znaků (doporučujeme maximálně 35–40 znaků.)

https://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbGdCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c9581a200b073256a8bf3dca75239198d5d77f0d/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQWxnQ2FRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--b1b529f8dfa4cfc5545b605b986d2f12cc3d32fa/1-0*OIvgazVOTvx3HV8f.pnghttps://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbGdCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c9581a200b073256a8bf3dca75239198d5d77f0d/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQXJBRWFRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--21b5f9fec4a1a26d9fca8e4bc575ac97c48ec932/1-0*OIvgazVOTvx3HV8f.pngMůžete si pohrát i se změnou velikosti písma

https://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbGtCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f695c161998ed70360cd18213f1f69f2018df969/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQWxnQ2FRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--b1b529f8dfa4cfc5545b605b986d2f12cc3d32fa/2-0*Oas9H8r191295LAO.pnghttps://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbGtCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f695c161998ed70360cd18213f1f69f2018df969/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQXJBRWFRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--21b5f9fec4a1a26d9fca8e4bc575ac97c48ec932/2-0*Oas9H8r191295LAO.pngPoužití prefixu a suffixu

Pokud jsou pro vás výše uvedené úpravy feedu stále málo, máme pro vás ještě něco navíc! Vlastní proměnnou můžete obohatit a připojit k ní vlastní slova nebo proměnnou ze zdroje. A to v libovolném množství. Stačí si jen vybrat, jestli budete vkládat slovo před (prefix), nebo za (suffix) vlastní proměnnou a nebo rovnou na obě pozice.

https://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbG9CIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0b622a3be048011ea45a9c058fe7aba5b90a5c55/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQWxnQ2FRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--b1b529f8dfa4cfc5545b605b986d2f12cc3d32fa/3-0*hRCrwD8qZ0168T60.pnghttps://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbG9CIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0b622a3be048011ea45a9c058fe7aba5b90a5c55/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQXJBRWFRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--21b5f9fec4a1a26d9fca8e4bc575ac97c48ec932/3-0*hRCrwD8qZ0168T60.png

Použít můžete prefix i suffix zároveň

https://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--add78955bfd59a4a24323bbb60bae02537cdc6e6/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQWxnQ2FRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--b1b529f8dfa4cfc5545b605b986d2f12cc3d32fa/4-0*ldENMgsZ276kJPVe.pnghttps://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--add78955bfd59a4a24323bbb60bae02537cdc6e6/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQXJBRWFRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--21b5f9fec4a1a26d9fca8e4bc575ac97c48ec932/4-0*ldENMgsZ276kJPVe.pngNajít a nahradit

Nahrazovat můžete:
 • Text za jiný text
 • Text za nic (vámi zvolený text se odstraní)
 • Vybírat a odstraňovat nežadoucí text pomocí RegExp (regulárních výrazů — viz náš článek na blogu)

Ukažme si to na konkrétním případu. Představte si “product name” ve feedu v následující podobě:

https://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHdCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d63c01280e0db50d01b910f2597ff18175ee4549/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQWxnQ2FRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--b1b529f8dfa4cfc5545b605b986d2f12cc3d32fa/5-0*Kzwj0SpM5VUPV3U9.pnghttps://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHdCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d63c01280e0db50d01b910f2597ff18175ee4549/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQXJBRWFRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--21b5f9fec4a1a26d9fca8e4bc575ac97c48ec932/5-0*Kzwj0SpM5VUPV3U9.png


Nelíbí se nám ale podoba názvu produktu, kterou bychom měli vkládat do inzerátu. Chceme odstranit čísla, pomlčky a nahradit anglické “dolls” za “panenky”. Co s tím?

https://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbDBCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c1bc813779f5b2167050c67479992955dcbad6f4/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQWxnQ2FRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--b1b529f8dfa4cfc5545b605b986d2f12cc3d32fa/6-0*POEF7Dl3-Rfwvv9m.pnghttps://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbDBCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c1bc813779f5b2167050c67479992955dcbad6f4/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQXJBRWFRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--21b5f9fec4a1a26d9fca8e4bc575ac97c48ec932/6-0*POEF7Dl3-Rfwvv9m.png
 1. Pomocí reguláru \d odstraníme z feedu čísla
 2. Do prvního pole vložíme pomlčku a druhé pole necháme prázdné (pomlčku nahradit za nic)
 3. Do prvního řádku vložíme slovo Dolls, které chceme nahradit. Do druhého řádku vložíme slovo panenky, kterým budeme nahrazovat.

Stačí trocha čarování a vznikne nám productname, který už je pro inzerát použitelný.

https://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbDRCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0e163bfb18b46bc5db16fabc200b701ff8656928/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQWxnQ2FRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--b1b529f8dfa4cfc5545b605b986d2f12cc3d32fa/7-0*4TpdNNTzy9RT0NKQ.pnghttps://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbDRCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0e163bfb18b46bc5db16fabc200b701ff8656928/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQXJBRWFRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--21b5f9fec4a1a26d9fca8e4bc575ac97c48ec932/7-0*4TpdNNTzy9RT0NKQ.pngV horním řádku vidíte váš výsledek. Spodní řádek je preview původní podoby productname.

Tímto způsobem můžete také odstraňovat z názvu brand.

S názvem produktu bez značky se vám pak bude příjemně pracovat, aniž byste se museli obávat problémů s inzerováním kvůli ochranným známkám.

https://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbDhCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--771740e944c2dcd02b791eb1eb2cf28c0d3f1b4a/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQWxnQ2FRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--b1b529f8dfa4cfc5545b605b986d2f12cc3d32fa/8-0*1MwAPEab5Kr0hqK1.pnghttps://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbDhCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--771740e944c2dcd02b791eb1eb2cf28c0d3f1b4a/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQXJBRWFRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--21b5f9fec4a1a26d9fca8e4bc575ac97c48ec932/8-0*1MwAPEab5Kr0hqK1.pngV náhledu vidíte, jak byly značky z názvu odstraněny.

Pozor si dejte, aby vás upravování nepohltilo natolik, že “productname” zůstane příliš obecné.

Vlastní číselné proměnné

slouží primárně k úpravě nevyhovující podoby čísel ve feedu:

Můžete je zaoukrouhlit, zvýšit a snížit cenu nebo “delivery_date”, nebo třeba přidat chybějící DPH, viz příklad:

Do pole “vlastní proměnná” zadáte proměnnou _pricemin_ Tu znásobíte součtem DPH (21 %) a 100 % vyděleným 100: _pricemin_*(21+100/100) Dostanete vzorec: _pricemin_*1,21

V pravém sloupci vidíte kromě původních hodnot (dolní řádek ve světlešedé barvě) také náhled vašich výsledných proměnných navýšených o DPH (vrchní řádek).

https://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbUFCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--06a9b5940202a910a0061f992450c2d5149fa7c3/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQWxnQ2FRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--b1b529f8dfa4cfc5545b605b986d2f12cc3d32fa/9-0*ErMYXrjBHT2FRqMr.pnghttps://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbUFCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--06a9b5940202a910a0061f992450c2d5149fa7c3/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQXJBRWFRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--21b5f9fec4a1a26d9fca8e4bc575ac97c48ec932/9-0*ErMYXrjBHT2FRqMr.pngExistuje ale i další možnost, co pomocí číselné proměnné vytvořit:

Připadá vám „cena za produkt a doba doručení“ ve vašem feedu trochu nezáživná? Rádi byste (u některých produktů) v inzerátu uvedli, kolik % z ceny zákazník ušetří? Stačí využít číselnou proměnnou.

Do pole “Vstupní text” zadáte proměnnou a vzorec pro odečet % z ceny (100%): _pricemin_ / (100-sleva) * 100 — _pricemin_

Například vztahuje-li se na zboží sleva 20 %, dosaďte vzorec:

_pricemin_ / (100–20) * 100 — _pricemin_

Výsledek je pak různý s ohledem na hodnotu pricemin.

https://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbUVCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--af70db7bbf359c7604badfeff4a48bbbd6bf7cec/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQWxnQ2FRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--b1b529f8dfa4cfc5545b605b986d2f12cc3d32fa/10-0*4JmGJfyCpgtuzMQe.pnghttps://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbUVCIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--af70db7bbf359c7604badfeff4a48bbbd6bf7cec/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQXJBRWFRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--21b5f9fec4a1a26d9fca8e4bc575ac97c48ec932/10-0*4JmGJfyCpgtuzMQe.png


Existuje řada příkladů, jak proměnné použít. Co klient, to jiná potřeba. Nevíte si rady zrovna ve vaší situaci? Ozvěte se, poradíme vám.

Zkuste trial na 30 dní zdarma
Zrušit lze kdykoliv. Platební karta není potřeba.
Registrace pomocí Google účtu
Nebo použijte váš email
Už jste přihlášení
Přejít do PPC Bee

Související články

Další články

Únorová edice FAQ

Jak a kde si nastavím upozornění o překročení limitu tarifu? Lze v PPC Bee vytvořit pro jedno ID více sestav? Proč se mi některé reklamy do systému nepropsaly?

Od Michaela Zákopčaníková28. 2. 2020 | 3 min čtení

Další články

Jak vytěžit maximum z RSA inzerátů

Od minulého týdne můžete v PPC Bee vytvářet responzivní inzeráty ve vyhledávání (RSA) ve vyhledávacích kampaních. Pojďme se podívat na to, jak tyto inzeráty vytvářet co nejlépe a dostat z nich ty nejlepší výsledky pro vaše kampaně.

Od Adam Vašenda19. 12. 2019 | 5 min čtení

Další články

Vyzkoušejte chytré kampaně v Nákupech Google v PPC Bee

Jednou z hlavních věci, které přináší poslední verze PPC Bee, je osamostatněný proces vytváření chytrých kampaní v Nákupech Google. Ty jsou kombinací standardních kampaní v Nákupech Google a obsahových kampaní s remarketingem. Nejen, že přinášejí opět o něco jednodušší správu kampaní, ale také díky nim můžete maximalizovat hodnotu konverzí a rozšířit zásah.

Od Michaela Zákopčaníková 9. 4. 2020 | 6 min čtení