Zpět
9 min čtení

Týmové role: klíč k efektivní týmové spolupráci

Týmy se postupem času mění a s nimi se mění také skupinová dynamika a týmové role, kterými každý člověk v týmu disponuje. Týmové role dle Belbina využívají stovky nejúspěšnějších firem po celém světě a to zcela oprávněně. Práce s nimi mmj. pomáhá předcházet syndromu vyhoření a zvyšuje výkon celého týmu.
Od
Kristýna Šlajsová
| 31. 5. 2021
Každý člen týmu zastává určitou týmovou roli. Pokud rozumíme rozložení rolí lidí v našem týmu, dokážeme zajistit lepší spolupráci a fungující skupinovou dynamiku. Soustředit se můžeme na zjištění týmové role již u kandidátů, kteří mají zájem stát se právoplatnými členy týmu. Nehledě na to, že máme-li zjištěné týmové role a víme jací členové kterou roli zastávají, můžeme tak snáze doplňovat tým osobností, pro níž je zcela přirozené naplňovat pracovní úkoly dle své povahy.

Win-win tedy nastává jak pro tým, tak pro daného kandidáta, kdy se dá předpokládat, že pracovní náplň jej bude bavit, bude angažovaný a do týmu zapadne jako pomyslné chybějící kolečko do stroje. Ukazuje se totiž, že pokud je náplň práce pro člena týmu zajímavá, obohacující a je pro něj přirozená, je zde u těchto členů až 3x nižší míra syndromu vyhoření.

Meredith Belbin definoval celkem 9 rolí, které jsou rozděleny do 3 skupin, jež jsou orientované na myšlení, akci a druhé lidi obecně. Ne každá z těchto rolí musí být v týmu zastoupená, ale když se tak povede, jedná se o předpoklad, že tým bude správně a efektivně fungovat

Inspirování

Z těchto tří skupin mmj. vyplývá, že v týmu potřebujeme mít lidi, jejichž silnou stránkou je vymýšlení a přinášení nových neotřelých nápadů a zadání. Mezi tuto skupinu tvůrců patří role inovátora a vyhledavače, jejichž silnými stránkami je přinášení nového nápadu, inspirace jak dělat zaběhlé věci jinak.

Vedení

V další skupině dvou týmových rolí jsou vůdci, pod něž spadá role koordinátora a formovače. Ne vždy se musí jednat o formální vůdce celého týmu, ale často se stává, že právě role koordinátora a formovače jsou i ve formálním vedení firmy. Role koordinátora a formovače je však v opačných dimenzích skupiny, koordinátor totiž patří do skupiny zaměřené na druhé lidi, zatímco formovač je ve skupině akce. Zatímco koordinátor má přirozený respekt a je velmi silným článkem týmu převážně při vedení projektového týmu, formovač je úkolovým vedoucím a obvykle nejefektivnějším a nejsoutěživějším členem celého týmu.

Zavádění

Další skupinou jsou zaváděči. Do této skupiny patří týmová role realizátora a týmového pracovníka. Zatímco role týmového pracovníka je charakteristická tím, že se jedná o společensky orientované a citlivé osobnosti, role realizátora je naopak konzervativní, svědomitá a předvídatelná. Tyto role, ale mají společnou tendenci zavádění nových podnětů do týmu. U týmového pracovníka se jedná spíše o tvoření příjemného a lidsky harmonického prostředí, zatímco realizátor zavádí nové postupy, metody a procesy, v nichž je svědomitý a velmi pracovitý. 

Dokončování

Poslední skupinou je skupina dokončovačů, v níž hrají prim dvě týmové role. Jedna z nich je role samotného dotahovače a druhá role vyhodnocovače. Vyhodnocovač obvykle posuzuje, vstřebává a hodnotí velké množství materiálů. Je schopný odvrátit tým od hrozícího nebezpečí či nevhodné cesty, protože dokáže střízlivě vyhodnotit pro a proti každého problému. Dotahovač mu v této analýze může být velmi nápomocen, protože bedlivě střeží možné chyby a přešlapy ostatních členů týmu. Neponechá tedy nic samotnému osudu. I přesto, že svým typickým perfekcionismem a stráží, kterou drží nad termíny, může některým členům klást do jejich “rozlítané cesty” překážky, je zapotřebí se takových členů v týmu velmi vážit. 

Obecně platí, že některé týmy jsou zastoupeny vícekrát jednou týmovou rolí, stejně jako je tomu v případě PPC Bee. To ale ničemu nevadí, pakliže tým vyvažují i týmové role jiné. 
https://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdkVHIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--769335b6bd9572abec0322d62c1776432b6a01fd/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQWxnQ2FRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--b1b529f8dfa4cfc5545b605b986d2f12cc3d32fa/Sni%CC%81mek%20obrazovky%202021-06-01%20v%C2%A016.39.27.pnghttps://blogadmin.ppcbee.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdkVHIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--769335b6bd9572abec0322d62c1776432b6a01fd/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VY21WemFYcGxYM1J2WDJ4cGJXbDBXd2RwQXJBRWFRT2doZ0U9IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--21b5f9fec4a1a26d9fca8e4bc575ac97c48ec932/Sni%CC%81mek%20obrazovky%202021-06-01%20v%C2%A016.39.27.png


Častou kritikou tohoto testu je, že každý vnímá svou týmovou roli po svém a výsledek testovaného se může odlišovat od výsledku pozorovatelů, kteří daného člena týmu vidí mnohdy zcela jinak. 

Dvojí ověření

V PPC Bee jsme proto zvolili nejen metodu self perception, tedy jak člen týmu vnímá sám sebe a které týmové role mu v testu vyšly jako dominující, ale také jsme přidali sekci pozorovatele, kde zbytek týmu hodnotil každého jedince zvlášť. Z toho vyšly zajímavé výsledky a ukázalo se, že zatímco někteří členové týmu jsou pro ostatní zcela otevřenou knihou, jiní jsou vnímáni jinak, než jak vnímají sebe samé. Zde se otevírá velký prostor nejen pro skupinovou diskuzi, ve které jsme otevřeně přiznávali naše výsledky týmových rolí, porovnávali jsme je zároveň i s výsledky, které nám přisuzoval zbytek týmu. Po analýze a diskusi se učí tým s týmovými rolemi zacházet tak, aby využil tohoto potenciálu na maximum.

Týmové role v PPC Bee


Náš stávající tým zastupuje až 40 % realizátorů a 20 % formovačů. Na třetí příčce se umístila role vyhodnocovače, která je zastoupena zhruba ve 14 %. Náš tým je však zastoupen také rolí koordinátora, týmového pracovníka, dotahovače a inovátora. Aktuálně nám chybí role vyhledavače

Naše zastoupení je tedy téměř kompletní, ale co nám o týmu vlastně říká? Vysoké zastoupení realizátorů, formovačů a vyhodnocovačů hovoří o tom, že náš tým je velmi dobře strukturovaný, je orientovaný na výkon a vykonává spoustu práce. Tým je velice akční, pracovitý a energický. Ve struktuře a řádu je mu dobře. Důležité je také nezapomínat na mezilidské vztahy a budovat soudržnost, na kterou i na základě těchto výsledků můžeme více cílit dalšími aktivitami a členy týmu ještě více propojit i na mezilidské úrovni. 

Dream team

Rysem vítězného týmu je určitě pokrytí širokého spektra týmových rolí, protože jedině tak můžeme čerpat ze široké nabídky silnějších stránek a skládat je do výkonných a funkčních vazeb v týmu. Test týmových rolí je jakýmsi obrazem chování v určitém čase a v daném týmu,  proto je vhodné test po čase zopakovat a sledovat proměny některých rolí např. v případě, že převelíme člena do jiného týmu. 


Týmové role ve vašem týmu? 

Pokud vás zajímá jak na to, doporučuji si vyhledat Belbinův test týmových rolí, který je volně ke stažení a existuje v mnoha variantách. Týmové role si zvládnete v pohodě vyhodnotit v týmu sami. Test týmových rolí můžete využít, když sestavujete zcela nový tým, ale také když už stávající týmy máte. Tým se neustále vyvíjí a formuje a s každým novým členem se mění týmové skóre, které si můžete průběžně hodnotit tak, abyste zjistili, jaké jsou převažující tendence chování celého týmu.

Týmové skóre vám také napoví, co je achillovou patou a na čem je potřeba zapracovat, je-li to dotahování úkolů, vyhodnocování informací nebo například utužování mezilidských vztahů. Tým nezapomeňte seznámit s jejich výsledky třeba na týmové retrospektivě. Podrobně si o Belbinově metodě můžete nastudovat v jeho knihách Team roles at work (2010) nebo Beyond the team (2000).
Kristýna Šlajsová
Editor PPC Bee
Zkuste trial na 30 dní zdarma
Zrušit lze kdykoliv. Platební karta není potřeba.
Registrace pomocí Google účtu
Jste již přihlášení
Přejít do PPC Bee

Související články

Další články

Buďte více vidět díky Google Ads rozšířením

Jak jen ta konkurence dostala ke své reklamě obrázek, telefonní číslo a informaci o slevě? Použila rozšíření reklam ve svém Google Ads účtu. Díky dodatečným informacím a vizuálním prvkům může získat více kliknutí. A vy můžete s PPC Bee taky. Dokonce umíme pár vychytávek.

Od Marek Turnhöfer16. 10. 2022 | 7 min čtení

Další články

Jak jsme se kvůli covidu museli přestěhovat

V kancelářích na Smíchově jsme působili od založení naší firmy před 6 lety. Posledních několik let jsme si užívali luxusu v podobě téměř 500 m2 industriálního open spacu. Než nám do toho covid hodil vidle ...

Od Hana Habermannová22. 6. 2021 | 12 min čtení

Další články

Letní edice FAQs

aneb Odpovědi na všechny otázky, na které jste se nás v poslední době ptali nejčastěji.

Od Michaela Zákopčaníková24. 6. 2019 | 2 min čtení